Detaylar
Teknik resim kurallarının öğrenilmesi ve uygulanabilmesi istenilen tasarımların üretim aşamasına taşınmasında temel oluşturur. Mimari ve diğer teknik projelendirmelerde gerekli olan araç gereç kullanımını ögrenerek, ölçekli bir biçimde plan,kesit,görünüs gibi çizimlerin öncelikle mantiginin kavratilarak çizimlerin doğru bir biçimde yapılması gerekir. Eğitimlerimizde öncelikle bu temel hususların anlatımı ve uygulamalarını yaparak, genel yapı bilgisi konularının da işlenmesi ile geri kaldigınız teknik resim ve proje derslerinizde ki açıkların kapatılmasını ve sonraki safhalarda  teknik resim temelli derslerinizde daha başarılı olmanizı sağlamaktır.
PERSPEKTİF ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI
 • Paralel Perspektifler;
 • Aksonometrik Perspektif;
 • Izometrik Perspektif
 • Dimetrik Perspektif
 • Trimetrik Perspektif
 • Egik(Kavalyer) Perspektif
 • Merkezi (Konik) Perspektif- Artistik Perspektif
 • Tek Kaçışlı ve İki Kaçışlı Perspektif çizimleri
KESİT VE GÖRÜNÜŞ ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI
 • Genel Kesit Türleri
 • Tam Kesit
 • Yarım Kesit
 • Kısmi (Kırılmış) Kesit
 • Profil Kesit
 • Kademeli Kesit
 • Döndürülmüş Kesit
 • Mimari Proje Kesit türleri
 • Yatay Kesit
 • Düsey Kesit
 • Kademeli Kesit
ÖLÇEKLER VE UYGULAMA ALANLARI
 • Ölçeklerin Kullanıldığı Alanlar
 • Ölçek Tanımı ve Ölçeklendirme Yöntemleri
YAPI BİLGİSİ VE PROJELENDIRME YAPI TÜRLERİ
 • Mülkiyetlerine Göre
 • Zemin Ilişkilerine Göre
 • Işlevlerine Göre
 • Kullanım Alanlarına Göre
TEMEL ÇEŞİTLERİ
 • Yüzeysel Temeller; Tekil,Radyejeneral vb.
 • Derin Temeller; Kuyu ve Kazikli Temeller
DUVAR ÇESİTLERİ
 • Taşıyıcı Duvarlar
 • Panel Duvarlar
 • Yüzeysel Temeller; Tekil,Radyejeneral vb.
 • Hafif Blok ve Gazbeton Duvar Türleri
 • Tuğla Duvarlar
BACALAR ve ÇEŞİTLERİ MERDİVENLER,HESAPLAMA VE ÇİZİM TEKNİKLERİ MERDIVEN ÇEŞİTLERİ VE ÇİZİMLERİ
 • Malzemelerine Göre: Ahsap, Kağır, Betonarme, Çelik Merdivenler
 • Eğime Göre: Yatık, Eğik vb.
 • Şekillerine Göre: Tek kollu düz, iki kollu yarım döner merdiven vb.
Kimler İçin
 • Mimarlar ve ilişkili meslekteki kişiler (Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Iç Mimar)
 • İnşaat veya makine teknikerleri
 • Teknik çizimin gerekli olduğu mühendislik mesleğine sahip olanlar (Inşaat Müh., Makine Müh., Elektrik – Elektronik Müh.)
 • Yapı veya makine ressamları