Detaylar
Bölümün amacı öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı yeteneklerini ve yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermektir.
Eğitim Süresi
Programın eğitim süresi 4 yıldır.
İş İmkanları
Bu bölümden mezun olan öğrenciler Güzel Sanatlarla ilgili özel veya kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı ve sanat yönetmeni olarak çalışabilmekle birlikte kendi özel atölyelerinde sanat faliyetlerini sürdürebilmektedir.
Resim Bölümünün Bulunduğu Fakülteler
 • Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Balıkkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Muğlu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fethi Töker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi
 • Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Nasıl Kazanırım ?
Güzel sanatlar fakülteleri yetenek sınavlarına hazırlık öğrencilerimiz resim ve tasarım bölümlerinden mezun uzman eğitmenler eşliğinde malzeme tanıma ve çizgi çalışmasından başlayarak temel resim eğitimine başlamış olurlar.
Perspektif , Temel geometrik form, çizgi değeri , Obje , ışık gölge , figür , desen , imgesel ve portfolyo çalışmalarıyla eğitimler tamamlanır.
Eğitmenler tarafın verilen ödevleri yapıp zamanında derslerine gelen her öğrenci 5 ile 7 ay içinde özel yetenek sınavlarına hazır hale gelirler.