Detaylar
Bu kurs bireylerin yaratıcılığının ortaya çıkarılması, düşünsel ve bedensel aktiviteleri sanatla ilgili bilgi ve deneyimlerin aktarılmasıyla mümkün olacak  ve bireye estetik beğeninin kazandırılması sağlanacaktır. Çevreye duyarlı, iyi gözlem yapabilen ve duygularını dışa en iyi şekilde aktarabilen sağlıklı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

PLASTİK SANATLAR KURSLARININ İÇERİĞİ

RESİM PROGRAMI
Tanışma, kurs hakkında bilgilendirme, malzeme bilgisi ve seçimi – Çizgi çalışması ve yerleştirme kuralları – Cansız modelden obje çalışmaları – Çizgi ve doku ile obje çalışmaları – Çizgi ve doku ile obje çalışmaları – Hacim çalışmaları (kübik, silindirik, prizmatik, konik vs.) – Perspektif çeşitleri, önemi ve ilkeleri – Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri – Suluboya tekniği – Çini mürekkebi ile siyah-beyaz ve lavi çalışmaları – Pastel boya tekniği – Yağlı boya tekniği – Kursiyerlerin kendilerine uygun buldukları tekniklerden biri ile serbest kompozisyon çalışmaları – Serbest kompozisyon çalışmaları – Sanat ve sanatçılar hakkında bilgilendirme ve yorumlar – Yapılan çalışmaların toplu değerlendirilmesi

BASKI RESİM PROGRAMI
Tanışma, kurs hakkında bilgilendirme, malzeme tanıtımı ve seçimi – Sanatçılardan görsellerin izletilmesi.Cansız modelden desen ve kompozisyon çalışması – Hazırlanan kompozisyonların çini mürekkebi veya rapido ile siyah-beyaz ilişkisinin kurulması – Kompozisyona siyah-beyaz ve doku çalışması ile gri lekenin verilmesi – Linol, ağaç gibi malzemelerden biriyle kalıbın hazırlanması ve oyma tekniği – Hazırlanan kompozisyonun kalıba aktarılması ve kalıbın tekniğe uygun olarak oyulması – Baskı çalışmaları – Baskı çalışmalarına devam ve değerlendirme – Baskı tekniklerine uygun renk bilgisi – Tek kalıpla renkli baskı nasıl yapılır? Tekniğin anlatımı ve görsel örnekler -Renkli kompozisyonlar için  eskiz çalışmaları – Hazırlanan kompozisyonların kalıba aktarılması – Üç renkli çalışmaya uygun olarak birinci kalıbın oyulması – İlk rengin basımı , ikinci renge göre kalıbın oyulması – İkinci rengin basımı, üçüncü renge göre kalıbın oyulması – Baskı çalışmaları, son düzeltmeler, baskı ve genel değerlendirme

HEYKEL PROGRAMI
Tanışma, kurs hakkında bilgilendirme ve Heykel Sanatına genel bir bakış – Karakalem üç boyutlu obje çalışmaları – Karakalem tors çalışması – Karakalem tors çalışması – Kile geçme, kili tanıma ve kilin hazırlanışı – Tors  uygulamasına geçiş – Tors uygulamaları – Alçıdan kalıp alma tekniğinin öğretilmesi ve uygulaması – Alçıdan döküm alma ve rötuş yapılması – Küçük bir biblo seçerek, oranlayarak büyütme çalışması – Alçıdan kalıp ve  döküm alma –   Yapılan heykellerin sergilenmesi

Nasıl Kazanırım ?
Güzel sanatlar fakülteleri yetenek sınavlarına hazırlık öğrencilerimiz resim ve tasarım bölümlerinden mezun uzman eğitmenler eşliğinde malzeme tanıma ve çizgi çalışmasından başlayarak temel resim eğitimine başlamış olurlar.
Perspektif , Temel geometrik form, çizgi değeri , Obje , ışık gölge , figür , desen , imgesel ve portfolyo çalışmalarıyla eğitimler tamamlanır.
Eğitmenler tarafın verilen ödevleri yapıp zamanında derslerine gelen her öğrenci 5 ile 7 ay içinde özel yetenek sınavlarına hazır hale gelirler.