Detaylar
HEYKEL
Heykel Anasanat Dalı

Heykel Bölümü 4 yıllık eğitim programı süresince sanatçı adaylarına sanatın doğasına ve mantığına,
heykel sanatının getirdiği kültürü, teknik bilgi ve beceriyi kazandırmayı, sanatsal yaratmanın temeli
olan sezgi gücünü geliştirerek yorumlama ve ilişkiler kurarak nesneye ve doğaya yeni bir anlam yetisini
kazandırmayı, disiplinli bir gözlem, inceleme, araştırma yoluyla yaratıcı güçlerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Heykel bölümünde eğitimin amaçlarına ulaşabilmesini sağlayacak desen, etüd,
kompozisyon ve uygulama atölyeleri vardır.

İş Alanları:

Serbest heykel sanatçısı, ülkemizde gereksinim duyulan çevre tasarımcılığı, anıt ve mimariye bağlı değişik tekniklerle uygulanabilecek heykel sanatçılığı, madalya, mücevher sanatçılığı, tiyatro dekoratörlüğü, restorasyon uzmanlığı, artistik kalıpçılık ve dökümcülük vb. alanlarda, özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanlığı, üniversite ve yüksek okullarda seçmeli sanat dersleri sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fethi Töker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Nasıl Kazanırım ?
Güzel sanatlar fakülteleri yetenek sınavlarına hazırlık öğrencilerimiz resim ve tasarım bölümlerinden mezun uzman eğitmenler eşliğinde malzeme tanıma ve çizgi çalışmasından başlayarak temel resim eğitimine başlamış olurlar.
Perspektif , Temel geometrik form, çizgi değeri , Obje , ışık gölge , figür , desen , imgesel ve portfolyo çalışmalarıyla eğitimler tamamlanır.
Eğitmenler tarafın verilen ödevleri yapıp zamanında derslerine gelen her öğrenci 5 ile 7 ay içinde özel yetenek sınavlarına hazır hale gelirler.