Detaylar
Bölümde, 4 yıllık eğitim programı süresince sanatçı – tasarımcı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü ve toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren grafik buluşları uygulama alanlarına aktarırken doğal ve yapay öğelere, imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni işlevler kazandırabilen, yetenekli grafik sanatçısı – tasarımcısı olarak yetişmelerini sağlamak, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere vardırabilmeye yönelik eğitim verilir.

Mezunlar; tanıtım ajanslarında grafik tasarımcısı ve sanat yönetmeni, matbaalarda tasarımcı ve yöneticilik, serbest sanatçı, TRT’ye bağlı birimlerin Film, Radyo ve Televizyon Eğitim Merkezlerinde, bankaların tanıtım bürolarında, pazarlama şirketlerinde, şirketlerin pazarlama bölümlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, P.T.T. Genel Müdürlüğü’nde grafik tasarımcı ve sanat danışmanı olarak çalışabilecekleri gibi, öğretmenlik sertifikası alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olarak görev alabilmektedirler. Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin bir rolü olan grafik tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları vardır.

Grafik Tasarım Uzmanlığı Nedir?
Grafik Tasarım Kursu Geleceğin Art Directorlerini Yetiştirmeye Devam Ediyor. Sektörün öncü, nitelikli ve tercih edilen Grafikerleri Kariyerist Grafikerlik Kursları İle Yetişmektedir ve İş Sahibi Olmaktadır. Sektörün Öncü Firmaları Özellikle Kariyerist Grafik Tasarım Kurslarından Mezun Olan Öğrencilerimizi Tercih Etmektedirler. Sizde Doğru Eğitimi Kariyerist’ten Alın, İş Ayağınıza Gelsin.

 

Grafik sanatlarına bağlı olan Grafik Tasarım Disiplini ürün ya da hizmeti, müşterinin fark etmesi ve satın alması için görsel hiyerarşi, bütünlük ve /veya denge oluşturmak için yapılan çalışmaların tümüdür. Bu anlamda bir firmanın kendi kurum kimliğini temsil eden logo /amblem çalışmalarından, aylık ya da yıllık yayınladığı kurumsal bültenine, ürün ya da hizmetin tanıtım afişlerine, ambalajlarına değin geniş bir yelpazede tanıtımını sağlamak için çalışmalar yürütüle bilinir. Grafik Tasarımın geniş anlamda amacı bir ürünün ya da hizmetin tanıtılması için oluşturulan mesajların kullanıcı tarafından fark edilmesini sağlamaktır.Kariyerist Grafik Tasarım Kurslarında, öğrencilerin, bu alanda yaratıcılığını keşfetmeleri sağlanır.
Kariyerist Bilgi Teknolojileri Akademisi yepyeni bir yaklaşım olan “görüntü tabanlı grafik tasarım eğitimi” ile pazarlama bilimini birleştirerek katılımcılarının, dünyanın en geçerli grafik tasarım yazılımlarını uzman seviyesinde kullanmalarını, iletişim ve pazarlama alanlarında görsel çözümler tasarlayıp, yaratıcılık, süreç, araştırma, fikir üretimi, prototip oluşturma konularında uzmanlaşmalarını sağlamaktır.
Kariyerist Grafik Tasarım Kursu’nun sonunda katılımcılar, ürettikleri projelerle, kelimeleri ve resimleri içeren pek çok tasarımı hayata geçirirler. Katılımcılar eğitim sonunda, Posterler, web siteleri, ambalajlar, kurumsal kimlik çalışmaları, gazete, dergi, logo, insert, kitap/yayınlar, reklam ve ürün ambalajları tasarlayabilir hale gelmektedirler.
Grafik Tasarımın Misyonu, etkili görsel iletişim ürünlerinin oluşturulmasıdır. Metinlerin ve görsel malzemelerin (fotoğraf, font, illüstrasyon) tasarım hiyerarşisi içinde düzenlenmesi ve ardından basılı malzemeler oluşturulması grafik tasarımın en yaygın uygulama alanlarıdır.
Nasıl Kazanırım ?
Güzel sanatlar fakülteleri yetenek sınavlarına hazırlık öğrencilerimiz resim ve tasarım bölümlerinden mezun uzman eğitmenler eşliğinde malzeme tanıma ve çizgi çalışmasından başlayarak temel resim eğitimine başlamış olurlar.
Perspektif , Temel geometrik form, çizgi değeri , Obje , ışık gölge , figür , desen , imgesel ve portfolyo çalışmalarıyla eğitimler tamamlanır.
Eğitmenler tarafın verilen ödevleri yapıp zamanında derslerine gelen her öğrenci 5 ile 7 ay içinde özel yetenek sınavlarına hazır hale gelirler.
Çalışma Alanları

Grafik Tasarım hedef kitle ile iletişim kurma, hedef kitleyi etkileyecek bir stil seçme, kelimeler, görüntüler ve mesajlar organize etme sürecidir.

Bu anlamda grafik tasarımcılar, grafiker, grafik tasarımcı, kıdemli Grafik Tasarımcı, Sanat Yönetmeni, Ajans İş Sahibi(Ortağı) Yaratıcı Yönetmen, Baskı Üretim Müdürü, Junior Grafik Tasarımcı, Grafik Tasarım Eğitimcisi, Creative Director, Art Director gibi ünvanlar ile reklam ajansları, reklam evleri,  Grafik Tasarım Stüdyoları, Gazete ve Dergiler, Fotoğrafçılık Stüdyoları, Firmaların Reklam Pazarlama Departmanları, Matbaalar, Ambalaj Tasarım Firmaları, Tekstil Tasarım Firmaları ya da Freelance olarak çalışabilirler.

Üniversiteler
 • Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Muğlu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
 • Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
 • Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ( Grafik Tasarım ve İç Mimarlık )
 • Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yakındoğu Üniversitesi ( Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Alan Bölümler )
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi