Detaylar
Görsel İletişim Tasarımı, 21. Yüzyıl’ın ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan, sanatın; grafik, fotoğraf, sinema, heykel, resim, video art, enstalasyon gibi bir çok faklı dalını harmanlayarak, interdisipliner çalışmalar üreten, sanatın iletişim ile ilişkisi noktasında kilit rol oynayan bir çalışma alanıdır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, sanat ve tasarım eğitiminin yanı sıra, iletişim ile doğrudan ilişkisi olması sebebiyle, sosyoloji, sosyal psikoloji gibi toplum bilimlerinin temel bilgilerinin aktarılmasını da içeren bir eğitim sürecini uygulamaktadır. Yaratılan ürünler,  reklamcılık, televizyon, basılı medya, animasyon vb. alanlarda kullanılması sebebiyle kitle iletişim araçlarında doğrudan aktarılacak olması, Görsel İletişim Tasarımı’nda tasarımların toplumsal yapı ile ilişkisinin ilk planda dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu bölüm kimler için ?
Basılı ve hareketli mecralar için görsel tasarımlar üreten kişidir. Görsel iletişim tasarımcısı olmak isteyenlerin; – Sinema, televizyon, bilgisayarla iletişim konularına ve güzel sanatlara ilgili, – Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, – Özgün şekil kompozisyonlarını zihinde canlandırabilme ve bunları çizim halinde ifade edebilme yeteneklerine sahip, – Çevresini gözlemleyen, ayrıntıları algılayabilen, – Başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir.

Görsel İletişim Tasarımcısının Çalışma ortamı, işin niteliğine göre stüdyo, büro veya dış çekim ortamı olabilir. Görsel iletişim tasarımcıları bir ekibin üyesi olarak çalışırlar. Tasarımlarını tek başlarına üretirler, ancak tasarımlarının uygulamaya konması sırasında işverenlerle ve diğer elemanlarla iletişim halindedirler.

İş olanakları neler ?
Görsel tasarımcılar; bilgisayar yazılım şirketlerinde, reklam ajanslarında, çeşitli televizyon kanallarında, film yapım, animasyon kuruluşlarında görev alabilirler. Görsel tasarımcılık hızla gelişen teknolojilere bağlı yeni bir meslek olduğundan dolayı bu meslek elemanlarına talep giderek artmaktadır. Alanla ilgili çalışmalar daha çok büyük şehirlere odaklanmıştır. Yurtdışına açılım olanakları da vardır. Görsel tasarımcılık yaratıcı kişiler için geleceği olan bir çalışma alanıdır.
Nasıl Kazanırım ?
Güzel sanatlar fakülteleri yetenek sınavlarına hazırlık öğrencilerimiz resim ve tasarım bölümlerinden mezun uzman eğitmenler eşliğinde malzeme tanıma ve çizgi çalışmasından başlayarak temel resim eğitimine başlamış olurlar.
Perspektif , Temel geometrik form, çizgi değeri , Obje , ışık gölge , figür , desen , imgesel ve portfolyo çalışmalarıyla eğitimler tamamlanır.
Eğitmenler tarafın verilen ödevleri yapıp zamanında derslerine gelen her öğrenci 5 ile 7 ay içinde özel yetenek sınavlarına hazır hale gelirler.